Zaznacz stronę

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

Polskie Stronnictwo Ludowe możesz też wesprzeć przekazując środki finansowe
bezpośrednio na rachunek bankowy o nr: 13 1930 1523 2310 0341 4073 0001
Tytuł przelewu: „Darowizna”

UWAGA:
Wpłaty mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące obywatelami polskimi, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Można je zrealizować poprzez przelew z konta osobistego darczyńcy (nie firmowego). Łączna wartość darowizn w jednym roku przekazanych partii przez osobę fizyczną nie może przekroczyć kwoty 45 150 złotych.